Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Turík, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1798. Upravený drevenou nadstavbou veže a novou strechou bol koncom 19. storočia. Je to jednoloďová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Loď má valené klenby. Hladké fasády členia iba polkruhovo zakončené okná. [1] Veža má strechu v tvare ihlanu.
 

V lodi je drevený organový chór na mramorovaných drevených stĺpoch. Jeho parapet je zostavený zo starších starozákonných obrazov zo 17. storočia a zo slepej arkády s mierne hrotitými oblúkmi. Dosky arkády sú pomaľované voľným rokokovým úponkom. Na čelnej strane parapetu je vyrezávaný úponkový rokajový nadstavec, flankovaný dvoma putti. [2]
 

Hlavný oltár so stĺpovou klasicistickou architektúrou je zo začiatku 19. storočia, uprostred má empírový obraz Navštívenie Panny Márie. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza, že na oltári je šesť drevených vyrezávaných rokokových svietnikov z polovice 18. storočia. [3]
 

Kostolík v Turíku dali postaviť v roku 1798 Turanskí a to tak, že jeden člen ich rodiny menom Jób Turanský, tajomník biskupa vo Vesprime (Maďarsko), v testamente poručil na stavbu kostola 800 rýnskych florénov a v Turíku bývajúci vtedajší Turanskí poskytli stavebný pozemok a zaopatrili materiál na stavbu. [4] Pod kostolom mala byť krypta na pochovávanie Turanských, keďže však títo nezaopatrili potrebný materiál na ňu a pozemok na kostol vyčlenili na močiari, kryptu nespravili. Kostol spočiatku bez veže a pokrytý šindľom, viac ráz v minulosti opravovali, lebo na murive sa časom vytvorili trhliny. Keď ku kostolu dostavali vežu, umiestnili na nej zvon, ktorý v roku 1767 zadovážil turícky osadník Ján Likavec. Zvon bol predtým asi 30 rokov zavesený na neďalekej zvonici. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1970 bola strecha kostola pokrytá plechom. V roku 1978 prešiel sakrálny objekt generálnou opravou interiéru. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018Turík - Kostol Navštívenia Panny Márie foto © Jana Lacková 8/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 338.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 338.
[4] Dňa 11. mája 1781 zemepán Baltazár Turanský a vdova po nebohom Šimonovi Turanskom Mária, rod. Kecskémeth v prítomnosti liptovského archidiakona, vicearchidiakona a farára liptovskoteplánskeho sa zápisnične a dobrovoľne zaviazali, že dávajú svoj pozemok zv. Marčisovský pod stavbu kostola. Tiež sa obaja zaviazali, že dodajú po 20 siah kameňa na miesto stavby a ich poddaní prispejú ku stavbe po tri dni ručnými prácami. Rovnako aj bratia Juraj a František Turanský sľúbili dodať po 20 vozov kameňa. www.turik.sk (5.10.2017)
[5 - 6] www.turik.sk (5.10.2017)
Bibliografia
www.turik.sk
GPS
49.106560, 19.382759
49°06'23.6"N 19°22'57.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk