Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turňa nad Bodvou
Lokalita
obec Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ postavený v 17. storočí. Klasicisticky ho upravili začiatkom 19. storočia. Adaptovaný pre nové účely bol v rokoch 1950 – 1955. Je to dvojpodlažná budova s pôdorysom v tvare písmena L. Na hlavnej fasáde má dve okrúhle nárožné veže. V interiéroch bol čiastočne nanovo zaklenutý a na fasáde upravený. Na južnej strane pri kaštieli bol ešte v 60. rokoch 20. storočia park s rybníkom. [1] Jazierko zaniklo začiatkom 70. rokov 20. storočia. [2]
 

Kaštieľ bol postavený zrejme po zbúraní hradu Turňa, pravdepodobne po roku 1685, asi na staršom základe kaštieľa Magócsyovcov. [3] Po vymretí rodu Magócsy získal majetky v Turni nad Bodvou Mikuláš Keglevich (Miklós Keglevich de Buzin, 1600 – 1642). Ten vyženil majetky aj s hradom Turňa v roku 1617, keď si zobral za ženu Barboru Móriczovu (Borbála Móricz de Sövényháza). Nový kaštieľ dal postaviť jeho syn Mikuláš II. Keglevich (Miklós II. Keglevich de Buzin, 1636 - 1701). [4] Podľa miestnej tradície dnešná zachovaná budova bola iba opevnením a hospodárskym traktom s priestormi na ubytovanie služobníctva, ozajstný palác stál pri jazierku v parku. V roku 1711 sa v kaštieli krátky čas zdržiaval František II. Rákóczi. Koncom 18. storočia kaštieľ dedičstvom získala barónska vetva Zichyovcov a tí ho dali začiatkom 19. storočia klasicisticky prestavať. V polovici 19. storočia ho predali budapeštianskej banke, od ktorej budovu zanedlho odkúpil barón Ľudovít Solymósy (Lajos Solymósy de Loós et Egervár, 1832 - 1904) Neskôr sídlo získal venom jeho zať gróf Ján Pallavicini (János Pallavicini, 1883 - 1971), ktorému patrilo až do roku 1945. Gróf bol manželom Marty Solymósyovej (Márta Julianna báró Solymósy, 1892 - 1992). Po roku 1945 začali kaštieľ využívať miestne Štátne majetky Turňa. [5]

Pamiatková ochrana
Turňa nad Bodvou - kaštieľ (č. ÚZPF 4674/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [6]
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je katastrofálny! Dlhé roky pustne a chátra. Je veľmi pravdepodobné, že pamiatka úplne zanikne.
Fotogaléria
Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Turňa nad Bodvou - príjazdová cesta (pohľad od kaštieľa) foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017Kaštieľ Turňa nad Bodvou foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 339.
[2] www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/kastiel-v-turni-nad-bodvou/ (5.10.2017)
[3] www.turnanadbodvou.sk (5.10.2017)
[4] www.slovensky-kras.eu/info/kam-za-pamiatkami/kastiel-v-turni-nad-bodvou/ (5.10.2017)
[5] www.turnanadbodvou.sk (5.10.2017)
[6] www.pamiatky.sk (3.5.2018)
GPS
48.599687, 20.873110
48°35'58.9"N 20°52'23.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk