Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turňa nad Bodvou - socha sv. Jána Nepomuckého
Iný názov
Turňa
Lokalita
obec Turňa nad Bodvou, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha zo začiatku 19. storočia. Pod murovaným baldachýnom spočívajúcim na štyroch stĺpoch stojí socha svätca. Malá stavba je ohradená klasicistickou mrežou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na námestí.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 339.www.pamiatkynaslovensku.sk