Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Turnianska Nová Ves - pamiatková zóna
Lokalita
obec Turnianska Nová Ves, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôdorysné usporiadanie poľnohospodárskej obce ovplyvnil tok rieky, ktorá sa pred jej územím rozdeľuje do troch ramien. Dve z nich kolmo pretínajú hlavnú komunikáciu. Tá sa v centre šošovkovite rozširuje a ramená toku ju delia na horný koniec, stred a dolný koniec obce. Časti sa nazývajú aj Felvég, Alvég a Kisvég. [1]
 

Po oboch stranách návsi a hlavnej komunikácie tvoria radovú zástavbu murované domy pochádzajúce zo začiatku 20. storočia. Vtedy bola obec po požiari a povodni znovu postavená. Domy so štítmi sú orientované kratšou, zvyčajne trojosovou, plasticky zdobenou fasádou s klasicizujúcim tvaroslovím k ulici. Murovaný štít býva oddelený ostreším, pod ním je niekedy profilovaná rímsa nesená murovanými stĺpmi alebo omietkovými pilastrami. V drevenom štíte je vyrezaný otvor v tvare kríža alebo kalicha. V tretej osi je situovaný vstup na vyvýšenú podstenu – gánok, ktorý je po celej dĺžke domu lemovanými stĺpmi podopierajúcimi presahujúcu strechu a s vymurovaným alebo dreveným parapetom. Za obytnú časť boli priradené murované hospodárske staviská – komora, stajňa, senník, chliev a kurín. Na protiľahlej strane parcely stála letná kuchyňa, latrína a hnojisko. Vnútorné priestory obytnej časti boli radené v slede od ulice – izba, pitvor, komora. Dvor so samostatnou studňou uzatvárala vyrezávaná drevená dosková brána. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pamiatková zóna v obci bola vyhlásená v roku 1995. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Obec leží na odbočke z cesty medzi Košicami a Rožňavou juhozápadne od Moldavy nad Bodvou v západnej časti Košickej kotliny na nive rieky Bodva v rovinatom teréne. [4]
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 91.
[2 - 3] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 91.
[4] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 90.
GPS
48.578399, 20.887454
48°034'42.2"N 20°053'14.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk