Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tužina - Mariánsky stĺp
Lokalita
obec Tužina, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový stĺp z roku 1749 v kamennej ohrade. Postavený je na trojhrannom volútovom podstavci, na ktorom sú sochy sv. Jána Nepomuckého, sv. Jozefa a sv. Barbory. Na vrchole sa vyníma pozlátená plastika Immaculaty. Na čelnej strane je kartuša s nápisom a symbolickou scénou. Konkávno-konvexne riešená prelamovaná ohrada má sošky anjelikov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 342.
Bibliografia
www.tuzina.skwww.pamiatkynaslovensku.sk