Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých
Lokalita
obec Tvrdošín, okres Tvrdošín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený gotický kostol z prvej polovice 15. storočia. Opravovaný a upravovaný bol v polovici 16. storočia. Výmaľba je z rokov 1653 – 1654. Krátky obdĺžnikový sieňový priestor s rovným uzáverom presbytéria a renesančným maľovaným kazetovým stropom. Ide o drevenú zrubovú stavbu s prečnievajúcou vysokou šindľovou strechou a podstrešnou otvorenou arkádou na nízkych murovaných pilieroch. Na streche je malá vežička. Okolo kostola je cintorín, obohnaný renesančným múrom s barokovou bránkou. Na ňom sú dve kruhové kostnice, jedna upravená v 18. storočí. Bočná empora je renesančná s ornamentálnou maľbou. Hlavný oltár je barokový so stĺpovou architektúrou a sochami z prvej polovice 18. storočia. Kazateľnica je ranobaroková z roku 1654, s plastikami evanjelistov. Stallum je renesančné z roku 1655. Krstiteľnica je renesančná kamenná, bez ozdoby. Náhrobok Gašpara Koda je kamenný zo 16. storočia, s latinským nápisom. [1]
 

Predchodcom dnešného oltára bol nízky gotický oltár, z ktorého sa zachovalo krídlo s fragmentom maľby sv. Petra apoštola a sv. Jána Krstiteľa zo začiatku 16. storočia. Strednú časť gotického oltára pôvodne tvoril obraz Oplakávanie Krista z 15. storočia, ktorý v roku 1919 previezli do múzea v Budapešti. Interiér kostola bol dotvorený v polovici 17. storočia. [2]
 

V roku 2008 bol zapísaný s ďalšími drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Reštaurovaný bol v roku 1899 a 1937. [3]
 

Významným dňom v histórii tvrdošínskeho dreveného kostolíka bol 23. apríl 1995, kedy primátor mesta Ing. Ivan Šaško prevzal, z rúk zástupcu paneurópskej mimovládnej organizácie EURÓPA NQSTRA so sídlom v holandskom Haagu, pána Angusa FOWLERA, diplom za r.1994, " za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou". V tento deň bola odhalená aj BRONZOVÁ PLAKETA na južnom vchode do kostolíka, ktorá bude pripomínať nasledujúcim generáciám povinnosť aj naďalej sa starať o zachovanie tejto významnej slovenskej, ale teraz už aj európskej kultúrnej pamiatky. Na plakete je okrem reliéfneho lineárneho zobrazenia hôr, listnatého stromu, rieky, rôznych typov architektúr a letopočtu 1994 aj kruhový nápis s textom: EURÓPA NOSTRA AUSZEICHNUNG - GEFORDERT VON AMERICAN EXPRESS FOUNDATION. Plaketa je 2,35 kg ťažká a má priemer 22,2 cm. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí vo východnej časti mesta.
Fotogaléria
Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 7/1973Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 7/1973Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 7/1973Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 7/1973Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 7/1973Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Jiří Fiedler 7/1973Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Ľubo PoláčekTvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - Kostol Všetkých svätých foto © Hana Farkašová 7/2013Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022Tvrdošín - <font color=orange>Kostol Všetkých svätých</font> foto © Jana Lacková 6/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 344.
[2 - 3] www.muzeum.sk (6.10.2013)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 344.
[5] www.muzeum.sk (6.10.2013)
Bibliografia
www.tvrdosin.sk
GPS
49.336521, 19.558869
49°0 20' 11.48", 19°0 33' 31.93"www.pamiatkynaslovensku.sk