Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tvrdošovce
Iný názov
Tardošked
Lokalita
obec Tvrdošovce, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z polovice 17. storočia. Prestavaný bol v polovici 18. storočia. Je to jednopodlažná štvorosová budova s obdĺžnikovým blokovým pôdorysom. Vstupná sieň je zaklenutá krížovou hrebienkovou klenbou, miestnosti renesančnými a barokovými klenbami. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaštieľa je dobrý. Slúži ako krčma.
Fotogaléria
Kaštieľ Tvrdošovce foto © Imrich Kluka 2/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 345.
Bibliografia
www.tvrdosovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk