Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
tvrdza
menšie opevnené sídlo nižšej vidieckej šľachty, obyčajne v intraviláne osídlenia – na návršiach, respektíve bažinatom teréne. Typologicky najbližšie stoja k hrádkom. Tvrdze majú jednoduché, ale aj zložito členené pôdorysy. [1]
 

Ide o nižší typ stredovekého feudálneho sídla, ktorý slúžil ako sídlo strednej alebo nižšej šľachty. Od hrádku sa líši tým, že stojí uprostred dediny / sídla, má len charakter obytnej veže. Neskorší typ je potom aj obvodovou zástavbou a môže pripomínať aj kúriu, ktorá má ale menej fortifikačných prvkov ako tvrz. Tvrz je typ ľahšieho opevnenia.


Poznámky
[1] VALLAŠEK, Adrián – SLIVKA, Michal: Poznámky k terminológii stredovekých fortifikačných stavieb. In: Pamiatky a príroda, XIII, 1982, č. 1, s. 43.


www.pamiatkynaslovensku.sk