Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
tympanón
rôzne stvárnená horná časť portálu ohraničená nadpražímwww.pamiatkynaslovensku.sk