Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uhliská - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Uhliská, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1897 v tradíciách domáceho klasicizmu. Renovovaný bol v roku 1943. Jednoloďový sakrálny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. V presbytériu, lodi a sakristii sú rovné stropy. [1] Fasády sú hladké.
 

Hlavný oltár sv. Michala je pseudogotický, rezbárska práca z Tirolska, z obdobia stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Uhliská - Kostol sv. Michala archanjela foto © Patrik Kunec 5/2018
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 347.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 347.
Bibliografia
www.uhliska.ocu.sk
GPS
48.401921, 18.752816
48°24'06.9"N 18°45'10.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk