Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uhorské - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Uhorskô, Uhorsko
Lokalita
obec Uhorské, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovými prvkami postavený v rokoch 1803 – 1808 na mieste staršieho dreveného chrámu z roku 1610. Renovovaný bol v roku 1837. Ide o sieňový priestor so segmentovým uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou s medzipásmi. Veža členená pilastrami je krytá zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1] Bola postavená až v rokoch 1884 - 1885. [2]
 

Oltár je klasicistický stĺpový z prvej polovice 19. storočia, s tympanónom a obrazom Kristus v Getsemanskej záhrade. [3]
 

Podľa iného zdroja bol nový veľký klasicistický kostol ev. a. v. cirkvi postavený až po nahromadení materiálu a finančných prostriedkov v roku 1781. Za aktívneho pôsobenia a úmornej pracovnej a organizátorskej činnosti p. farára Daniela Stráňavského. Prvá oprava sa uskutočnila v rokoch 1805 – 1808, kedy sa opravil najmä interiér (klenby) a plechová strecha. Nová klenba bola vybudovaná v roku 1906. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1835 úderom blesku strecha kostola zhorela a bola opravená. Po uplynutí 70 rokov bola vykonaná celková rekonštrukcia strechy a klenby kostola. Rekonštrukciu previedol murársky a tesársky majster Zampory mladší z Lučenca. Plán rekonštrukcie strechy kostola sa zachoval v origináli. Bol len náhodne objavený medzi rôznymi listinami na povale domu, po bývalom učiteľovi a kantorovi ev. cirkvi p. J. Peťkovi, ktorý kúpil p. J. Vrbiniak. Výmena plechu bola vykonaná na celej streche kostola opäť v roku 1946. [5]
 

V roku 1994 znovu prebehla úplná rekonštrukcia starej strechy kostola a veže. Náklady na celú rekonštrukciu prekročili 480.000 Sk. Rekonštrukcia strechy pozinkovaným plechom je v poradí už tretia. Veľmi náročná bola úplná rekonštrukcia celej drevenej konštrukcie strechy veže z dubového dreva a jej oplechovania. Plechová časť bola vymenená s obnoveným náterom a opravou hromozvodu už štyrikrát. Vežové hodiny, pre nedostupnosť náhradných dielov, ale aj skúsených majstrov - hodinárov už od roku 1970 nefungujú. Zložitú a veľmi náročnú rekonštrukciu strechy veže a kostola vykonala lučenská firma Costúria s. r. o. pod vedením Ing. Šimka. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na návrší v centrálnej časti obce. Nachádza sa neďaleko cintorína.
Fotogaléria
Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 4/2021Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 4/2021Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 4/2021Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2013Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 4/2021Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 4/2021Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 4/2021Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2013Uhorské - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 348.
[2] www.uhorske.sk (20.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 348.
[4 - 6] www.uhorske.sk (20.10.2016)
Bibliografia
www.uhorske.sk
GPS
48.473078, 19.752047
48°28'23.1"N 19°45'07.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk