Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uhrovec - renesančný kaštieľ
Lokalita
obec Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1613, prestavovaný a upravovaný v roku 1767. Kaštieľ je trojpodlažná stavba s nepravidelným pôdorysom. Skladá sa z jednotraktového hlavného krídla, otvoreného do dvora arkádami, zo spojovacieho dvojtraktového krídla, situovaného diagonálne na hlavné krídlo a z dvojtraktového krídla, ktorého záhradná fasáda má nárožné vežové rizality. V miestnostiach sú renesančné a barokové klenby. Na prízemí juhozápadného krídla sú otvorené arkády, pod ktorými sa zachovali renesančné kamenné portály. Severovýchodné a juhozápadné krídlo spojuje štvorcová veža. Nad vchodom do renesančnej časti je erb s letopočtom 1613. Na prvom poschodí juhovýchodného krídla sa zachoval renesančný kamenný portál zo začiatku 17. storočia. Vo východnej miestnosti tohto krídla je další ozdobnejšie riešený kamenný portál s rastlinnou a ovocnou ornamentikou, v ostení má iniciály. V kaštieli sa zachovalo pôvodné barokové zariadenie knižnice s vypuklými, do steny vstavanými skriňami, z polovice 18. storočia. Fásady sú hladké, členené iba kordónovými rímsami. [1] Pod omietkami fasád sa zachovalo renesančné kvádrovanie. [2] Vo dvore je studňa s mrežou a kuželovou strieškou, z konca 18. storočia. [3]
 

Najneskôr v 15. storočí postavili Zayovci na vývyšenej terase opevnenú rodovú kúriu. Obec sa v 16. storočí stala sídlom Uhorského panstva a tak kúriu prestavali na opevnený honosnejší a väčší kaštieľ. Neskôr došlo k rozdeleniu majetkov medzi šesť dedičov a to sa po roku 1616 odrazilo aj na vzhľade kaštieľa, najmä na jeho dispozícii, keď jednotlivé, vertikálne členené časti stavby prechádzali samostatným slohovým vývojom. Zásahy zo 17. storočia sa celkom nepodarilo prekryť ani barokizáciou kaštieľa v 18. storočí. V roku 1746 tu Zayovci vybudovali poschodovú emporovú kaplnku-kostol pre protestantov. V roku 1767 prebudovali kaštieľ na svoje reprezentačné sídlo. Došlo k nadstavaniu objektu o druhé poschodie a náročne riešili najmä reprezentačné miestnosti. Romantická úprava z roku 1904 vychádzala z historických predlôh kaštieľa. Známa bola veľka Zayovská knižnica umiestnená v bočnom krídle, mala najmä bohatú zbierku hudobnín 18. a 19. storočia. Dnes časť tejto knižnice spravuje Matica slovenská. [4]
 

Nepravidelné výškové rozčlenenie fasád v nádvorí, rôznorodé výšky podlaží, schodištia a portály sú zvyškom renesančných stavebných úprav. Zachovali sa renesančné priestory s bohatým klenbovým systémom, ozdobnými krbmi, portálmi, výmaľbou a pôvodnou keramickou dlažbou. Zachovali sa aj barokové úpravy so slávnostným schodišťom, kostolom a radom salónov. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

V 60. rokoch 20. storočia bolo v kaštieli Múzeum uhrovského rezbárstva a sklárstva a obrazová galéria. V roku 1977 sa začala pamiatková obnova kaštieľa podľa návrhov O. Janákovej. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
 

V súčasnosti je kaštieľ v zlom stave a chátra. Je nevyhnutná ďalšia jeho rekonštrukcia. Objekt má veľkú historickú hodnotu. Ide o mimoriadne zaujímavú stavbu, ktorá má veľa architektonických detailov.
 

Pri kaštieli je park s viacerými vzácnymi exemplármi listnatých stromov. Za kamenným múrom, uzatvárajúcim obytnú časť a nádvorie, prechádza park do voľnej prírody. [7]

Prístup
Nachádza sa na vývyšenine nad obcou. Situovaný je v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Uhrovec foto © Imrich Kluka 9/2009
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 348.
[2] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 204.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 348.
[4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 203 - 204.
[5 - 7] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 204.
Bibliografia
JANKOVIČ, Vendelín: Z dejín Uhrovca a tamojšieho kaštieľa. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 11. Bratislava: Obzor, 1984. s. 15 – 40.
www.uhrovec.sk
GPS
48.744881, 18.335457
48°0 44' 41.57", 18°0 20' 7.65"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk