Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uhrovec – Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
Lokalita
obec Uhrovec, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História
Uhrovec leží medzi horami v severovýchodnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Už v roku 1295 bol Uhrovec súčasťou hradného panstva, ktoré vlastnilo 19 dedín. Hrad Uhrovec, ktorého zrúcaniny sa týčia nad obcou Uhrovské Podhradie, bol postavený asi v prvej polovici 13. storočia a spolu s panstvom bol majetkom Petra, syna Basovho. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 1258. [1]
 

Uhrovec, malebná dedinka pod vrchom Rokoš, sa stal rodiskom dvoch významných osobností slovenského národa, Ľudovíta Štúra (1815 – 1856) a Alexandra Dubčeka (1921 – 1992). V roku 1965 rodný dom vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. [2]

Expozície
Prvá expozícia bola otvorená v roku 1965 pri príležitosti osláv 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, jednej z najvýznamnejších osobností dejín slovenského národa. Začiatkom 70. rokov 20. storočia bol dom renovovaný. Od roku 1982 patril pod správu Vlastivedného múzea v Topoľčanoch a dnes je v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne. [3]
Kontakt
Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka
956 41 Uhrovec
Poznámky
[1 - 2] www.muzeumtn.sk (29.1.2016)
[3] OKÁLI, Ilja - PODUŠELOVÁ, Gabriela: Slovensko. Sprievodca po múzeách a galériách. Bratislava: SNM, 1994. s. 257 - 258.
GPS
48.744539, 18.336737
48°44'40.3"N 18°20'12.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk