Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uloža - zvonica
Lokalita
obec Uloža, okres Levoča, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevená zvonica postavená v roku 1825. Má tradičnú stĺpovorámovú konštrukciu ukončenú dvojúrovňovou stanovou strechou. Prekvapivá je povrchová úprava a farebnosť objektu - doskový obklad obložený pásmi plechu. Pôvodný zvon z obdobia postavenia zvonice, dielo Vavrinca Burgera, pred niekoľkými rokmi odcudzili. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí neďaleko murovaného Kostola sv. Jána Krstiteľa.
Poznámky
[1] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 164.
Bibliografia
www.obeculoza.skwww.pamiatkynaslovensku.sk