Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
umelecký štýl
určitý spôsob výberu vyjadrovacích prostriedkov spojený s určitými umeleckými postupmi, čiže individuálny spôsob umeleckej tvorby. Vzniká na základe individuálneho výberu obsahovo-formových zvláštností vznikajúceho umeleckého diela a súvisí s celkovým štýlom umelcovej práce. Umelec môže mať celý život charakteristický štýl, ale môže ho aj meniť. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 271.


www.pamiatkynaslovensku.sk