Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
UNESCO
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, založená v roku 1945 v Londýne. V roku 1946 bola pridružená k OSN. Sídli v Paríži. Zameriava sa na podporu medzinárodnej spolupráce v otázkach vzdelávania, vedy, prístupu všetkých k informáciám, vzdelaniu a kultúre. Československo bolo členom UNESCO od jeho založenia. V roku 1949 vystúpilo a členstvo obnovilo v roku 1954. Slovenská republika sa stala členom 9. februára 1993.www.pamiatkynaslovensku.sk