Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
urbanizácia
rast počtu miest a mestského obyvateľstva vo vzťahu k celkovému počtu obyvateľstva krajiny. S tým súvisí aj zmena životného štýlu, bývania a stavebného charakteru pôvodných dedín na lokality mestského typu.www.pamiatkynaslovensku.sk