Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uzovce
Lokalita
obec Uzovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol postavený koncom 19. storočia v historizujúcom slohu. Objekt vznikol začlenením staršej dvojvežovej stavby do nového pôdorysu. Kaštieľ je jednopodlažná budova s trojpodlažnou vstupnou vežou a dvoma dvojpodlažnými nárožnými vežami hranolovitého tvaru. Celé prízemie je členené pásovou rustikou, vežovité stavby nárožnou bosážou. Úprava čerpá z tvarou francúzskej renesancie a domáceho klasicizmu. Strecha je manzardová. [1]
 

Prvé šľachtické sídla sa v obci spomínajú až v roku 1600, keď boli Uzovce typickou zemianskou dedinou, kde žila prevažne šľachta. Existenciu šľachtického sídla je však možné predpokladať už v 14. storočí, keďže z roku 1370 sa zachovala listina, svedčiaca o tom, že šľachtic Ján a jeho synovia používali názov obce v predikáte, čiže Uzovce boli ich sídlom. Predpokladané rodové sídlo ako aj obec tak vznikli v 14. storočí, zrejme niekedy po roku 1337, keď Ján, syn Uza získal bývalé majetky rodu Tekule, ktorý vlastnil veľkú časť daného územia Šarišskej stolice. V roku 1628 sa spomína v rámci Uzoviec výstavba neznámej budovy. V roku 1694 bola zálohovaná jedna z kúrií rodu Uzovcov, mohol to byť práve tento kaštieľ. [2]
 

Predpokladané šľachtické sídlo z prelomu 16. a 17. storočia, vybudované na spôsob kaštieľa v renesančnom slohu, bolo neskôr v 18. a 19. storočí prebudované. O barokovej úprave pôvodného renesančného kaštieľa svedčia zachované barokové klenby v objekte, v jeho severozápadnej časti. Ďalšia stavebná fáza súvisela zrejme s výstavbou vedľa stojaceho kostola v roku 1800, pri ktorej boli využité už klasicistické prvky. Hlavná (južná) fasáda však svedčí o výraznej úprave na prelome 19. - 20. storočia v historizujúcom slohu. V priebehu 20. storočia bol objekt len opravovaný a boli pribudované menšie prístavby k severnému a západnému múru kaštieľa. [3]
 

Pôvodne renesančno-barokový kaštieľ predstavuje jednopodlažný objekt s nepravidelným obdĺžnikovým pôdorysom, do ktorého je začlenená trojpodlažná vstupná hranolová veža a dve nárožné dvojpodlažné veže valcového (východná veža), resp. hranolového tvaru (západná veža). Objekt je podpivničený a to v celom rozsahu, v suteréne sú valené klenby. V interiéri prízemia sa zachovali klenby od pôvodných cez zaklenutia z rôznych období prestavieb až po najmladšie rovné stropy. Najstaršia a najvzácnejšia klenba je zachovaná vo východnej valcovej veži, ktorú tvorí renesančná kupola s výsečami, hrebienkami a štukovou výzdobou (rozetou). Väčšina okenných a vstupných otvorov má dochované pôvodné záklenky segmentového tvaru so šikmými osteniami. Najviac ozdobných prvkov sa zachovalo na fasádach, predovšetkým na hlavnej, južnej. Fasáda je horizontálne členená profilovanými rímsami, pásovou rustikou, vertikálne nárožnou bosážou a pilastrami. Nad otvormi vysokej stredovej veže sú profilované frontóny so štukovou výzdobou a na vežiach majú otvory pod strechou zdobné šambrány s pilastrami a volútami. [4]
 

Kaštieľ vytvára zaujímavú ukážku prvkov historizujúceho slohu, použitých pri úprave starších kaštieľov na východnom Slovensku. Zároveň staré jadro kaštieľa svedčí o význame obce v 16. a 17. storočí. Pred polovicou 20. storočia kaštieľ obklopoval ešte jeho areál, pozostávajúci zo sadovníckej úpravy, ale aj z už neznámeho oplotenia a hospodárskeho zázemia sídla. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Uzovce – kaštieľ (č. ÚZPF 392/1) – architektonicko‐historický výskum - rok 2022. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla nie je dobrý. Sídli v ňom materská škola.
Prístup
Stojí v strede obce. Nachádza sa v tesnej blízkosti Kostola Povýšenia sv. Kríža.
Fotogaléria
Kaštieľ Uzovce a Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Uzovce foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Uzovce foto © Jiří Fiedler 4/1974Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce a Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce a Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013Kaštieľ Uzovce foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 353.
[2 - 5] KOŠUTHOVÁ, Anna: V Uzovciach sa zachoval vzácny renesančný kaštieľ. 24. október 2015 https://presov.korzar.sme.sk/c/8045755/v-uzovciach-sa-zachoval-vzacny-renesancny-kastiel.html (12.11.2019)
[6] www.pamiatky.sk (19.4.2023)
Bibliografia
www.uzovce.sk
GPS
49.091353, 21.181836
49°0 5' 28.87", 21°0 10' 54.61"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk