Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Uzovce, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1800 na mieste starého chrámu, ktorý pochádzal z prvej polovice 14. storočia. Obnovený bol v roku 1891 a 1955. Kostol je jednoloďová stavba s oblým uzáverom a západnou predstavanou vežou, v uzávere zaklenutá konchou s pruskými klenbami, v lodi je rovný strop. Vonkajšia úprava kostola je klasicistická s nárožnými lizénami a podstrešnou rímsou, ktorá pokračuje na štítových krídlach a na veži ako kordónová. Veža má terčíkovú podstrešnú rímsu a je zastrešená zvonovitou prilbou, na ktorej sedí laterna. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický z čias stavby kostola, s tabernákulom flankovaným dvoma postavami anjelov, doplnený novým krucifixom. Ľudová plastika sv. Jána Nepomuckého a procesiový kríž sú z prvej polovice 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Uzovce – Kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 393/0) - architektonicko-historický výskum - rok 2008. Autor: Ing. Ľ. Suchý. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013Uzovce - Kostol Povýšenia sv. Kríža foto © Viliam Mazanec 7/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 353.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 353.
[3] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
www.uzovce.sk
GPS
49.091448, 21.182115
49°0 5' 29.21", 21°0 10' 55.61"www.pamiatkynaslovensku.sk