Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Valča
Lokalita
obec Valča, okres Martin, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z polovice 19. storočia v radovej zástavbe v centre obce. Kaštieľ je dvojpodlažná dvojtraktová stavba. Má obdĺžnikový pôdorys. Uprostred priečelia je mierne vystupujúci trojosový rizalit, členený polstĺpikmi, ostatná čast pilastrami. V priechode pravej brány je plytká segmentová klenba so štukovými obrazcami. Ľavá brána je zamurovaná. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 358.
Bibliografia
www.obecvalca.sk
GPS
49.001295, 18.844283
49°0 0' 4.66", 18°0 50' 39.42"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk