Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vechec
Lokalita
obec Vechec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančná kúria pochádzajúca zo začiatku 17. storočia. V priebehu 17. – 19. storočia ju viackrát upravovali. Po roku 1900 bola prebudovaná a prefasádovaná. Stavba mala pôvodne nárožnú vežu, ktorú zbúrali pred rokom 1900. Dispozícia interiérov je renesančná. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 popisuje, že sa zachovala i čierna kuchyňa a v niektorých miestnostiach aj hrebienkové krížové klenby. Súpis ďalej spomína, že pod omietkou fasád vidieť zvyšky renesančného nárožného sgrafita. V minulosti mali sgrafitové orámovanie aj okná, ako na to v 60. rokoch 20. storočia poukazovali nepatrné fragmenty okolo okien. [1] Ide o jednopodlažnú budovu nepravidelného pôdorysu a štvortraktovej dispozície. [2]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1985 a 1995. [3]
Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. Slúži ako obytný dom.
Prístup
Stojí východne od rímskokatolíckeho kostola.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 364.
[2 - 3] www.pamiatky.sk (14.8.2019)
Bibliografia
www.vechec.sk
GPS
48.872833, 21.625274
48°52'22.2"N 21°37'31.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk