Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Vechec - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Vechec, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený na mieste starého sakrálneho objektu v rokoch 1918 – 1920. Pôvodný kostol pochádzal z roku 1817. Nový kostol bol v druhej svetovej vojne poškodený a v rokoch 1957 – 1958 obnovený. Je to jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Riešený je na spôsob secesne chápanej novogotiky. Fasády sú členené dekoratívnymi dvojstupňovými opornými piliermi. Veža má nárožné oporné piliere a portál s hrotivým oblúkom, nad ktorým sú dve menšie okná so sedlovou pseudogotickou šambránou. V hornej časti veže sa na fasáde nachádza kríž, vytvorený z malých zasklených otvorov. [1] Veža je zakončená ihlancom, ktorý dosadá na trojuholníkové štíty.
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické z čias stavby kostola. Voľný obraz Kristus na kríži pochádza z polovice 19. storočia. Voľný obraz sv. Jána Nepomuckého od J. Adáma z Rožňavy je z roku 1919. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Vechec - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Vladimír Bodnár 2/2019Vechec - Kostol sv. Jána Nepomuckého foto © Vladimír Bodnár 2/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 364.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 364.
Bibliografia
www.vechec.sk
GPS
48.872615, 21.624352
48°52'21.4"N 21°37'27.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk