Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veličná - Župný dom
Lokalita
obec Veličná, okres Dolný Kubín, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančná bloková dvojpodlažná stavba pochádzajúca z polovice 17. storočia. [1] Je to dvojtraktová budova na pôdoryse obdĺžnika. [2] Hladké fasády sú členené polpiliermi. [3]
 

Medzi stĺpmi pod poschodím býval trh a na poschodí sa nachádzali miestnosti mestskej správy. Prízemné stĺpy neskoršie obstavali a dnes je budova sídlom Urbárneho spoločenstva. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia sa uskutočnila v 80. rokoch 20. storočia. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav budovy je dobrý.
Prístup
Stojí solitérne na námestí v strede obce.
Fotogaléria
Veličná - Župný dom (v pozadí Kostol sv. Michala archanjela) foto © Jiří Fiedler 7/1973
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 366.
[2] www.pamiatky.sk (9.5.2019)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 366.
[4] www.velicna.sk/kulturne-dedicstvo.html (9.5.2019)
[5] www.pamiatky.sk (9.5.2019)
Bibliografia
www.velicna.sk
GPS
49.204727, 19.245427
49°12'17.0"N 19°14'43.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk