Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Ida - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Veľká Ida, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený ako tolerančný bež veže v roku 1799. Doplnený vežou bol v roku 1836. Opravený bol v roku 1883. Je to sieňový kostol s pozdĺžnym pôdorysom a drevenou protestantskou emporou na kratších stenách. Hlavnú fasádu tvorí širšia strana obdĺžnikovej stavby, v strede ktorej stojí veža v jednoduchej klasicistickej úprave s lizénovým rámovaním a jemným podstrešným oblúčikovým vlysom. Veža má stanovú strechu s ihlancom, ktorú zhotovili v roku 1883. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 4/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 369.
Bibliografia
www.velkaida.sk
GPS
48.594449, 21.168299
48°0 35' 40.02", 21°0 10' 5.88"www.pamiatkynaslovensku.sk