Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľká Ida, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická stavba, ktorá v roku 1333 už stála. V druhej polovici 16. storočia prešla do protestanskej správy a zostala v nej až do roku 1742. V nasledujúcom roku bol kostol zbarokizovaný, ale v roku 1818 vyhorel, potom bol opravený a rozšírený. Opäť obnovený bol v roku 1913. Výmaľba je od V. Smolku z roku 1934. Ide o jednoloďovú stavbu so štvorcovým rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou na západnej strane. V interiéri sú barokové klenby. Fasády sú hladké, len na veži sú členené nárožnými pilastrami. Veža má barokovú baňu so slepou laternou. [1]
 

Hlavný oltár je neorenesančný s obrazom sv. Martina biskupa od E. Lengyela-Reinfusa. Bočné oltáre sú zostavené z neskorobarokových súčiastok a doplnené koncom 19. storočia. Kazateľnica je neoklasicistická s obrazom Dobrého pastiera z druhej polovice 19. storočia. Voľný obraz Panny Márie v oblakoch je od J. Gabalského z roku 1878. V interiéri sa nachádza aj voľný obraz sv. Barbory označený BK 10.7.1873. Barokové a rokokové relikviáre sú z 18. storočia. Baroková plastika pražského Jezuliatka je z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centre obce na vŕšku vodou nanoseného kamenia. [3]
Fotogaléria
Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa - vstup foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa - interiér foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa - interiér foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 4/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 368.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 368 - 369.
[3] www.velkaida.sk (12.11.2013)
Bibliografia
www.velkaida.sk
GPS
48.595606, 21.169184
48°0 35' 44.18", 21°0 10' 9.06"www.pamiatkynaslovensku.sk