Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Ida - kúria
Lokalita
obec Veľká Ida, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Ide o jednopodlažnú deväťosovú stavbu so stredným, trojosovým rizalitom na záhradnej fasáde. Rizalit je členený toskánskymi pilastrami vysokého rádu, na ktorých spočíval architráv s tympanónom a akrotériami. V strednom rizalite bolo honosné schodište a reprezentačná miestnosť. Z miestnosti je priamy vonkajší vchod. Miestnosti sú vedľa seba v jednom rade, spojené dverami v jednej osi. V jednej miestnosti bol kedysi malý klasicistický kamenný krb. Budova po sérii stavebných úprav stratila svoju pôvodnú podobu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia a silná adaptácia.
Súčasný stav a využitie
Stav kúrie nie je dobrý. V minulosti slúžila ako Kultúrny dom.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 4/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 3/2012Veľká Ida - kúria foto © Viliam Mazanec 4/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 368.
Bibliografia
www.velkaida.sk
GPS
48.591909, 21.167175
48°0 35' 30.87", 21°0 10' 1.83"www.pamiatkynaslovensku.sk