Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Lomnica - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Veľká Lomnica, okres Kežmarok, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavil František Bartel, staviteľ zo Spišskej Novej Vsi, v rokoch 1784 – 1785 ako tolerančný bez veže. Veža bola pristavaná až v rokoch 1907 – 1908. [1] Postavili ju v neogotickom štýle s románskymi oknami. Od roku 1909 vežu zdobia hodiny. [2] Kostol je stavba s centrálnym pôdorysom rovnoramenného kríža. Každé rameno má v rovnom uzávere tri okná. Hlavnú fasádu tvorí neskôr pristavaná veža s ihlancom s trojuholníkovými štítkami, členená lizénovým orámovaním. Strechy sú sedlové. [3]
 

Hlavná akcentovaná časť interiéru má na severnej strane oltár, v ostatných ramenách je drevená empora na stĺpoch. Oltár je klasicistický, uprostred obraz Ježiša v Getsemanskej záhrade, z obdobia okolo roku 1900. Kazateľnica je rokoková z druhej polovice 18. storočia, na eliptickom parapete sú volúty a štyria anjelici s knihami. Na baldachýne sú volúty a socha žehnajúceho Krista. V interiéri kostola sa nachádza pamätná mramorová tabuľa J. Buchholtza, prvého miestneho evanjelického farára. Ďalej je v interiéri olejomaľba, Hlava Krista, baroková z polovice 18. storočia, potom podobizeň Jozefa II, olejomaľba na plátne z roku 1785. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 uvádza aj dva drevené svietniky, neskorobarokové z konca 18. storočia a dva cínové svietniky z konca 19. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Fotogaléria
Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015Veľká Lomnica - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 371.
[2] www.velkalomnica.sk (17.9.2015)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 371.
GPS
49.112502, 20.359714
49.112502, 20.359714www.pamiatkynaslovensku.sk