Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Lúč (Lúč na Ostrove)
Lokalita
obec Lúč na Ostrove, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kaštieľ z prvej polovice 19. storočia. Upravený bol v roku 1884 a po roku 1950. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba na pôdoryse v tvare písmena L. V miestnostiach na prízemí sú trámové stropy. Na poschodí sú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Kaštieľ je v súčasnosti využívaný ako administratívna budova poľnohospodárskeho družstva.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 256.
GPS
47.976047, 17.522833
47°0 58' 33.77", 17°0 31' 22.20"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk