Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Lúka - zvonica
Fotogaléria
Veľká Lúka - zvonica (s nevhodnou plechovou strechou a soklom) foto © Patrik Kunec 8/2013Veľká Lúka - zvonica (po rekonštrukcii) foto © Ladislav Luppa 9/2016Veľká Lúka - zvonica (po rekonštrukcii) foto © Ladislav Luppa 9/2016Veľká Lúka - zvonica (po rekonštrukcii) foto © Ladislav Luppa 9/2016
Bibliografia
www.velkaluka.skwww.pamiatkynaslovensku.sk