Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Maňa
Lokalita
obec Maňa, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kaštieľ postavený v polovici 18. storočia. Neskoršie bol upravovaný. Kaštieľ je dvojpodlažný objekt zastavaný do dvora v pôdoryse tvaru písmena L. Široké uličné hlavné priečelie má ústredný trojokenný rizalit, na prízemí je členené horizontálnou pásovou rustikou a na poschodí sú lizenové rámy. V rizalite je hlavný portál, vedúci do podjazdu, iluzívne dvojitý, má postranné pilastre s rozoklaným volútovým nadpražím a menšiu bránu, zakončenú segmentovým oblúkom. Pojazd s nízkymi, ťažkými piliermi má široké pruské klenby a vedie do dvora cez budovu. Na dvorovej fasáde je päťosový rizalit so štítom. Na prízemí dvorovej fasády sú zamurované segmentové arkády. Miestnosti sú prístupné cez podjazd, na ktorý sa pripája schodište, vedúce na poschodie. Na prízemí sú valené a pruské klenby. Na poschodí sú rovné stropy. Nad rizalitom hlavnej fasády je manzardová ihlancová strecha. [1]
 

Slúžil ako letné sídlo rodiny Köllerovcov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne.
 

Ku kaštieľu patrí rozsiahly chránený park, v ktorom sa nachádzajú vzácne dreviny - platan a metasekvoja. [3]
 

V súčasnosti je v kaštieli umiestnený Domov sociálnych služieb pre ženy a dievčatá. [4]

Prístup
Nachádza sa uprostred obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Veľká Maňa zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1918) Kaštieľ Veľká Maňa foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Veľká Maňa foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 372.
[2 - 4] www.obecmana.sk
Bibliografia
www.obecmana.sk
GPS
48.149884, 18.284656
48°0 8' 59.58", 18°0 17' 4.76"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk