Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Maňa - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Bibliografia
www.obecmana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk