Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Poprad, okres Poprad, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1817. Objekt bez veže s pôdorysom rovnoramenného kríža a s polkruhovým uzáverom. Priestory sú zaklenuté tromi poľami pruskej klenby s medziklenbovými pásmi. Okolo celého priestoru obieha murovaného empora na stĺpoch, podklenutá pruskou klenbou. Parapet empory je zdobený luiséznou ornamentikou. Fasády sú členené rizalitmi, pilastrami a lizénami. [1]
 

Rokokový oltár zo začiatku 80. rokov 18. storočia je stĺpová pilastrová oltárna architektúra s nadstavcom v podobe božieho oka, s rokajovými ornamentmi. Uprostred (na predele) je obraz Poslednej večere, olejomaľba, nad ním obraz Krista na kríži, olejomaľba. Po stranách oltára sú sochy Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Rokoková kazateľnica z druhej polovici 18. storočia má na parapete pilastre a rokajové ornamenty, na baldachýne sochu s. Michala archanjela. Organ je klasicistický z čias okolo roku 1800 postavený viedenským majstrom Josefom Seyberthom. Je unikátny tým, že ako prvý na Slovensku mal a má pedálovú kuželkovú vzdušnicu. [2]
 

V roku 1552 sa celá Veľká pod vedením farára Juraja Stephanyho pridala k reformácii. Obnovená Božia pravda sa zvestovala v terajšom rímskokatolíckom kostole. Do roku 1674 zbor rástol. Potom prišla protireformácia. Zo zboru musel odísť farár i učitelia. Tak zanikla chýrna škola, ktorá vychovávala pre evanjelickú cirkev rektorov a kňazov. Až v roku 1760 si evanjelici začínajú stavať drevený kostol, ktorý im 57 rokov dobre slúžil. Keď sa začal rozpadávať, rozhodli sa postaviť si nový kostol. [3]
 

Vertikálne pilastre na fasádach, no predovšetkým priečelie ukončené barokovým štítom, dodávajú architektúre bez veže sakrálny výraz. Oltárne obrazy – Posledná večera na predele, pochádzajúca z Norimberskej školy, i samota ukrižovaného Krista Pána na oltárnom obraze, dielo Jozefa Lercha z roku 1817, upierajú myseľ na dianie Veľkého piatku. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2009 cirkevný zbor dokončil generálnu obnovu organa aj za pomoci sponzorov. V roku 1999 boli osadené nové drevené okná. V rokoch 2001 - 2002 bol kostol opravený z vonku a následne 27.10.2002 sa uskutočnila slávnosť pri príležitosti obnovy. V roku 2003 boli opravené schody na chór z východnej strany. V rokoch 2009 - 2010 zrekonštruovali záhradu pri kostole. V druhej polovici roka 2010 boli lavice v kostole očalúnené. V rokoch 2011 - 2012 prebehla oprava hornej polovice fasády farskej budovy. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Fotogaléria
Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017Veľká (Poprad) - Evanjelický kostol sv. Trojice foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 524.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 524.
[3 - 5] www.vecav.sk (8.12.2018)
Bibliografia
www.poprad.sk
GPS
49.066868, 20.282754
49°04'00.7"N 20°16'57.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk