Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľká Ves - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Veľká Ves pri Lučenci
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1772 ako tolerančný bez veže. V roku 1802 pristavali vežu. Je to sieňová stavba so segmentovým zakončením oltárneho priestoru a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami a konchou. Z troch strán hlavného priestoru je drevená empora na vyrezávaných stĺpoch, na jej kazetovanom parapete sú obrazy zo života Krista, maľované na dreve. [1] Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Veža je zakončená barokovou laternovou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Oltár je klasicistický portálový z druhej polovice 19. storočia, s obrazom Krista na Hore olivovej od M. Thana z roku 1871. Reštaurovaný bol v roku 1929. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia, s okrúhlym rečnišťom, členeným pilastrami, vo vrchole baldachýnu Desatoro. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľká Ves - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 374.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 374.
Bibliografia
www.velkaves.sk
GPS
48.381814, 19.674380
48°22'54.5"N 19°40'27.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk