Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Bedzany (Topoľčany) - kaštieľ
Lokalita
obec Topoľčany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ postavený v roku 1755 na starších základoch. Od konca 19. storočia opustený. Bola to dvojpodlažná bloková budova s obdĺžnikovým pôdorysom, krytá šindľovou valbovou strechou, ktorá mala predstavané schodište s podjazdom. Fasády mali v nárožiach a na prízemí priebežnú rustiku. Objekt bol prístupný portálom a podjazdom zaklenutým krížovou hrebienkovou klenbou. Miestnosti boli zaklenuté hrebienkovými krížovými klenbami a valenými klenbami s podkasanými lunetami. Na poschodí boli rovné stropy. [1]
 

V južnej časti kaštieľa sa nachádzala kaplnka zaklenutá valenou klenbou s podkasanými lunetami. Vchod mal kamenné ostenie a v nadpraží niku s barokovou plastikou Piety. Hlavný oltár sv. Anny bol barokový z čias stavby kaplnky. Pilastrová architektúra s konkávnym nadstavcom mala mriežkové uši. Po stranách a v nadstavci bolo sedem plastík svätcov. Kazateľnica bola baroková z čias stavby kaplnky a na štvorhrannom rečništi mala motívy kvetov. [2]
 

Ešte v 60. rokoch 20. storočia exitovali zrúcaniny objektu. Neskôr kaštieľ zanikol úplne.

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 374 - 375.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 375.
Bibliografia
www.topolcany.sk
GPS
48.606953, 18.151936
48°36'25.0"N 18°09'07.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk