Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Chrašťany (Beladice) - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Beladice, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha je z roku 1766. Stojí na rokokovom volútovom podstavci.www.pamiatkynaslovensku.sk