Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Dravce - Kostol sv. Gallusa opáta
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľké Darovce
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol zo začiatku 18. storočia. Rozšírený a prestavaný bol v roku 1909. Opravili ho v roku 1958. Staršia časť kostola a veža sú z kameňa. Predĺžená loď je z tehál. Ide o halový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, pristavanou severnou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi a lunetami. Secesná fasáda je z roku 1909. [1] Veža má združené okná a je zastrešená barokovou baňou s laternou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním. Priečelie pod vežou má tri kruhové otvory.
 

Hlavný oltár je barokový z druhej polovice 18. storočia, drevená stĺpová architektúra, v strede olejomaľba z konca 19. storočia, volútový nadstavec s neskorobarokovou maľbou Immaculaty. Drevená kazateľnica z druhej polovice 19. storočia má na baldachýne plastiku sv. Juraja. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľké Dravce - Kostol sv. Gallusa opáta foto © Ladislav Luppa 6/2013Veľké Dravce - Kostol sv. Gallusa opáta foto © Ladislav Luppa 6/2013Veľké Dravce - Kostol sv. Gallusa opáta foto © Ladislav Luppa 6/2013Veľké Dravce - Kostol sv. Gallusa opáta foto © Ladislav Luppa 3/2019Veľké Dravce - Kostol sv. Gallusa opáta foto ©  Ladislav Luppa 3/2019Veľké Dravce - Kostol sv. Gallusa opáta foto ©  Ladislav Luppa 3/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 376.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 376.
Bibliografia
www.velkedravce.sk
GPS
48.345565, 19.838903
48°20'44.0"N 19°50'20.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk