Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Dvorany - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľké Dvorany, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený na goticko-renesančnom jadre. Obnovený bol v roku 1763. Opravovali ho v roku 1780. Nový murovaný chór postavili v roku 1940. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, s transeptom a predstavanou vežou. Na severnej strane je pristavaná sakristia. Presbytérium je zaklenuté hrebienkovou klenbou, loď pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, krížna loď valenou klenbou s lunetami. Fasády sú hladké. Do štítového priečelia situovaná mohutná veža je zakončená ihlanovou strechou. [1]
 

Hlavný oltár s rokokovou architektúrou má oltárny obraz Narodenia Panny Márie od Františka Schöna z roku 1803. Po stranách bočného oltára s nadstavcom sú klasicistické sochy sv. Petra a Pavla apoštolov z roku 1780, v strede obraz sv. Jozefa. Na oltári sú tri klasicistické kánonové tabuľky. Kazateľnica je klasicistická zo začiatku 19. storočia s polkruhovým rečnišťom, zdobeným ružicovou ornamentikou. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 v inventári kostola spomína monštranciu a barokový kalich z 18. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľké Dvorany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Roman Hraška 10/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 377.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 377.
GPS
48.557338, 18.071051
48°33'26.4"N 18°04'15.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk