Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Kosihy
Lokalita
obec Veľké Kosihy, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kaštieľ, ktorý postavili v 30-tych rokoch 19. storočia. Ide o dvojpodlažnú obdĺžnikovú stavbu s rizalitmi, ktoré mali rustiku na nárožiach. Dvorová deväťosová fasáda má okrem plytkých bočných rizalitov aj mierne vystupujúci stredný rizalit s predstavaným stĺpovým portikom, na ktorom bola kamennou balustrádou ohradená terasa. Dnes je terasa ohradená kovovým zábradlím. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý. Kaštieľ je po veľkorysej rekonštrukcii. Asi až po príliš radikálnej rekonštrukcii, ktorá málo rešpektovala pôvodný vzhľad kaštieľa. Fasády sú značne zmodernizované a zmizli architektonické detaily – rustika na nárožiach rizalitov a kamenná balustráda z terasy. Objekt slúži ako bytový dom.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 379.
Bibliografia
www.velkekosihy.sk
GPS
47.765627, 17.883579
47°0 45' 56.26", 17°0 53' 0.88"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk