Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Leváre - socha sv. Floriána
Lokalita
obec Veľké Leváre, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Oheň slúžil ľuďom po celé dejiny. Hral významnú úlohu v živote človeka a bol jeho veľkým pomocníkom. Pokiaľ sa však vyhol kontrole, stával sa z neho nebezpečný škodca. Z toho dôvodu sa kvôli ochrane životov i majetku od druhej polovice 19. storočia začali zakladať dobrovoľné hasičské zbory. Rovnaký spolok vznikol v roku 1883 vďaka miestnemu zemepánovi grófovi Štefanovi Wenckheimovi aj vo Veľkých Levároch. [1]
 

Patrónom hasičov a ochrancom pred ohňom je sv. Florián. [2] Narodil sa v roku 250 na území dnešného Dolného Rakúska. Stal sa dôstojníkom v cisárskom vojsku. V roku 304 sa pre snahu zachrániť väznených kresťanských legionárov, sám dostal do väzenia. Odmietol zaprieť svoju vieru v Krista a bol odsúdený na smrť. Na brehu rieky Enns mu priviazali kameň na krk a hodili do vody. [3] Jeho telo našla a pochovala nábožná žena. Neskôr jeho pozostatky preniesli do Ríma. Pápež Lucius III. v roku 1183 dal niektoré z relikvií tohto svätca poľskému kráľovi Kazimírovi a biskupovi Krakova. Od toho času je sv. Florián považovaný za patróna Poľska, ale aj Linzu, Horného Rakúska a požiarnikov. Kedysi patril k tzv. štrnástim pomocníkom v núdzi. Tradícia jeho mučeníctva neďaleko miesta, kde sa rieka Enns vlieva do Dunaja, je veľmi stará, silná a hodnoverná. [4]
 

Svätý Florián sa väčšinou zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave a zástavou v ľavej ruke. Pravou rukou hasí horiace obydlie. Jeho sviatok sa slávi 4. mája. [5]
 

Sochu sv. Floriána vo Veľkých Levároch navrhol a dal postaviť čestný predseda hasičského zboru gróf Štefan Wenckheim. Slávnostne ju posvätil 15. augusta 1895 veľkolevársky farár Adolf Melíšek. Socha je na Záhorí ojedinelá použitým materiálom, pretože je z bronzu. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Socha bola obnovená v roku 1990. Súčasná podoba je z roku 2003, kedy ju hasiči obnovili pri príležitosti 120. výročia zboru. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí na ulici SNP.
Fotogaléria
Veľké Leváre - socha sv. Floriána foto © Hana Farkašová 4/2015Veľké Leváre - socha sv. Floriána foto © Hana Farkašová 4/2015Veľké Leváre - socha sv. Floriána foto © Hana Farkašová 4/2015
Poznámky
[1] Informačná tabuľa v teréne. (4/2015)
[2] Svätý Florián je patrónom aj pekárov, hrnčiarov, hutníkov a zároveň ochrancom pred neúrodou, búrkou i suchom.
[3] Informačná tabuľa v teréne. (4/2015)
[4] www.zivotopisysvatych.sk (24.6.2015)
[5 - 7] Informačná tabuľa v teréne. (4/2015)
Bibliografia
www.levare.sk
GPS
48.501078, 16.998647
48°30'03.9"N 16°59'55.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk