Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Ostratice (Ostratice) - elektromlyn
Lokalita
obec Ostratice, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Mlyn bol postavený v roku 1934 ostratickými rodákmi, Gustávom a Jozefom Oláhovcami. Išlo o prvý elektomlyn v okolí, ktorý nadviazal na staršiu sieť vodných mlynov. [1]
 

Ucelene zachovaná trojpodlažná pozdĺžna budova mlyna so sedlovou strechou dodnes ukrýva veľkú časť pôvodného vnútorného zariadenia, ktoré kedysi pozostávalo z dvoch elektromotorov, dvoch lupačiek, šrotovníka, domielacích vysievačov a výťahov. [2]
 

Po znárodnení v roku 1953 začala činnosť mlyna upadať. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý. V súčasnosti slúži len ako pomocný výrobný objekt. [4]
Prístup
Stojí v uličnej dedinskej zástavbe. [5]
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 90.
[2 - 5] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 90.
GPS
48.648036, 18.274829
48°38'52.9"N 18°16'29.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk