Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Pole - prícestná socha Panny Máriewww.pamiatkynaslovensku.sk