Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Pole - prícestná socha sv. Jána Nepomuckéhowww.pamiatkynaslovensku.sk