Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Stankovce (Trenčianske Stankovce) - zvonica
Lokalita
obec Trenčianske Stankovce, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická murovaná zvonica postavená v roku 1859. Objekt vežového typu s polkruhovo zakončenými zvukovými oknami a stanovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 384.www.pamiatkynaslovensku.sk