Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Straciny - kaštieľ
Lokalita
obec Veľké Straciny, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neskororenesančný dvojpodlažný kaštieľ postavený koncom 17. storočia. Ešte v 60. rokoch 20. storočia z neho stáli zvyšky obvodového muriva a krížovej klenby. [1]
 

Majiteľ kaštieľa barón Lukáč sa zadĺžil a jeho majetky išli do dražby. Väčšinu ornej pôdy a lesov skúpili roľníci z obce. Kaštieľ a pustatinu Potôčik získala spoločnosť Kataríny Ambrózovej – Dolina. Spravoval ich Pavel Matejčík až do 50 rokov 20. storočia, kedy boli majetky komunistami znárodnené. Správu kaštieľa prebral bývalý bíreš Pavel Ďuriš, ktorý kaštieľ rozobral. [2]

Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 384.
[2] www.velkestraciny.sk (26.2.2015)
GPS
48.196420, 19.396669
48°11'47.1"N 19°23'48.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk