Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Teriakovce - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Veľké Tirjakovce, Veľké Tarjakovce
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1790. Prestavaný bol v polovici 19. storočia. Opravili ho v roku 1925. Je to sieňová stavba so segmentovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou. Loď je krytá rovným stropom s fabiónom. V sieňovom priestor je do tvaru L vstavaný drevený protestantský chór na profilovaných stĺpoch. Fasády sú hladké, len na dvojposchodovej veži členené lizénovým orámovaním a nárožnými pilastrami. [1] Veža je zakončená barokovou cibuľovitou strechou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú rímsu.
 

Oltár je neskorobarokový z roku 1786, obnovený bol v roku 1923. Má stĺpovú architektúru s volútovým nadstavcom a s akantovými mriežkovými a páskovými ornamentmi. Stred oltára vypĺňa obraz Zmŕtvychvstanie, v nadstavci je obraz sv. Michala archanjela. Ostatné zariadenie je z čias okolo roku 1900. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľké Teriakovce - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 385.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 385.
GPS
48.432497, 19.964621
48°25'57.0"N 19°57'52.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk