Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Veľký Tarkáň
Lokalita
obec Veľké Trakany, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený v roku 1894 z materiálu bývalého hradného kaštieľa s ponechaním pôvodnej hradnej kaplnky, ktorej polygonálne presbytérium tvorí na osi východ – západ bočnú kaplnku nového kostola, orientovaného oltárom na sever. Z hradnej kaplnky sa zachovali: východné presbytérium, západný polkruhový vstupný portál s vežou a kamenný renesančný reliéf, zamurovaný na východnej strane kostola. [1]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1969 spomína v záhrade okolo kostola aj zvyšky renesančných kamenných portálov z niekdajšieho hradného kaštieľa, vybudovaného v roku 1550. Kostol je orientovaný osou na sever – juh a situovaný kolmo na hradnú kaplnku. Pozdĺžny priestor lode má polygonálnu apsidu s lunetami. Tam, kde hradná kaplnka križuje loď, klenbu rytmicky prerušujú dva pásy. Fasády a úprava veže sú z čias prestavby (1894). [2]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový zo začiatku 18. storočia, má točité stĺpy a bočné úponkové ornamentálne uši, jeho pôvodný stredný obraz z roku 1895 vymenili za olejomaľbu Zvestovanie Panne Márii od L. Brücknera. Kazateľnica je neobaroková z druhej polovice 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015Veľké Trakany - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Agnesa Delimanová 4/2015
Poznámky
[1 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 385.
GPS
48.392421, 22.100630
48.392421, 22.100630www.pamiatkynaslovensku.sk