Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Uherce
Iný názov
Thonetovský kaštieľ
Lokalita
obec Veľké Uherce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ zo 17. storočia. V 18. storočí bol zbarokizovaný a v roku 1845 až 1860 úplne prestavaný v romantickom neogotickom slohu s ponechaním časti pôvodných miestností na prízemí. Kaštieľ je štvorkrídlová budova, stavaná okolo obdĺžnikového arkádového dvora s vežami na nárožiach. Prízemie je dvojtraktové s neogotickou kaplnkou, prístupnou bohato riešeným portálom. Na druhom podlaží sú reprezentačné miestnosti s vyrezávanými drevenými stropmi, stenami obloženými drevenými obkladmi a vzorovým parketom. Romantická rytierska sieň má busty rytierov na stenách. Fasáda budovy je členená bohatými neogotickými architektonickými článkami. [1] Okolo kaštieľa je park.
 

Kaštieľ začal po roku 1622 stavať zeman Michal Bošáni. Jeho najrozsiahlejšiu premenu zrealizoval tekovský župan Ján Keglewich, ktorý ho dal prestavať v neogotickom slohu. Západná strana kaštieľa dostala svoju dnešnú podobu až po roku 1865, keď ho kúpila jedna vetva podnikateľskej rodiny Thonetovcov, ktorí mali fabriku na výrobu nábytku z ohýbaného dreva.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia, ktorá v súčasnosti prebieha.
 

Veľké Uherce – kaštieľ (č. ÚZPF 276/1) - doplnkový architektonicko-historický výskum fasád - rok 2007. Autori: Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Michal Šimkovic. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. V minulom storočí sídlili v priestoroch kaštieľa školy, nachádzali sa tu aj internáty a neskôr slúžili jeho priestory ako textilné sklady. Tým sa priestory zdevastovali. Obec ho pred rokmi odkúpila od Kancelárie prezidenta SR a v roku 2004 predala architektovi Flaviovi Thonetovi, ktorý je priamym potomkom pôvodných vlastníkov. Flavio Thonet pracuje na rekonštrukcii kaštieľa a plánuje objekt sprístupniť aj verejnosti.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Veľké Uherce foto © Imrich Kluka 4/2010Kaštieľ Veľké Uherce foto © Imrich Kluka 4/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 386.
[2] www.pamiatky.sk (31.10.2014)
Bibliografia
KRIŽANOVÁ, Eva: Kaštieľ vo Veľkých Uherciach. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 22 - 26.
POHANIČOVÁ, Jana: Romantické prestavby šľachtických sídiel. Rusovce, Veľké Uherce a Bojnice. In: Pamiatky a múzeá, 2005, č. 2, s. 46 – 53.
www.velkeuherce.sk
GPS
48.611686, 18.435138
48°0 36' 42.07", 18°0 26' 6.50"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk