Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľké Uherce - Krížová cesta
Lokalita
obec Veľké Uherce, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Traduje sa, že ju založila zemanka Kristína Rudnayová, rodená Hellenbachová, zo susednej obce Pažiť na základe sľubu, že ak sa jej manžel uzdraví z ťažkej choroby, dá postaviť kaplnku. Na mieste, kde našla liečivé byliny, ktoré uzdravili jej manžela, na úbočí kopca Šípok, dala potom postaviť Kaplnku Nanebovzatia Panny Márie. [1]
 

K obdobiu jej vzniku, ani k ďalšej histórii Kalvárie nie sú nateraz známe žiadne autentické správy. Ku kalvárskej kaplnke sa viaže dátum 1852, kedy údajne prišiel do Veľkých Uheriec pri príležitosti birmovky biskup Štefan Moyzes, ktorý na druhý deň za účasti veľkej procesie slúžil v kaplnke sv. omšu, spojenú s jej posviackou. [2]
 

Kaplnka je neogotická stavba na obdĺžnikovom pôdoryse s pravouhlým oltárnym záverom. Na priečelí lemovanom dvojicou oporných pilierov dominuje lomený portál s profilovaným ostením a nad ním veľké okno, ktoré zasahuje až do štítu. Na jeho vrchole sa týči polygonálna sanktusníková vežička. Loď je zaklenutá krížovou rebrovou klenbou dosadajúcou na prípory. Tumbový oltárny stôl, postavený v závere kaplnky, dopĺňa iluzívna gotizujúca architektúra, vytvorená v štukovom reliéfe. Pôvodné zariadenie kaplnky sa nezachovalo. [3]
 

Zastavenia Krížovej cesty, ktoré vznikli pravdepodobne v období nie príliš vzdialenom od postavenia kaplnky, majú podobu pilierika so soklom a štítovým nadstavcom oddeleným mohutnou rímsou. V nadstavcovej nike s trojlaločným záklenkom sú osadené výjavy zastavení maľované na plechu, pochádzajúce od neznámeho autora, ktoré nepresahujú úroveň amatérskeho výtvarného prejavu. Prvých sedem zastavení stojí popri ceste, ktorá vedie pomedzi polia od farského Kostola sv. Michala archanjela, vždy medzi dvojicou líp. Ostatné zastavenia sú rozmiestnené na svahu kopca v prirodzenom lesnom poraste. Nad záverečnou kaplnkou stojí na stúpajúcom hrebeni trojica drevených krížov s figúrami Ukrižovaných namaľovanými na plechu, z roku 1948. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1990 boli obnovené fasády všetkých objektov a vymaľovaný interiér kaplnky. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Situovaná je nad obcou na kopci Šípok, ležiacom pod vrchom Stráže. [6]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 375.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 375.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 375 - 376.
[5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 376.
[6] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 375.
Bibliografia
www.velkeuherce.sk
GPS
48.614330, 18.426021
48°36'51.6"N 18°25'33.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk