Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Lapáš - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Veľký Lapáš, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol, ktorý v roku 1715 zbarokizovali a predĺžili. Opravený bol v roku 1750, klenba je z roku 1860, chór z roku 1925. Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, so sakristiou na severnej strane a so vstavanou vežou na hlavnom priečelí. Celý priestor je zaklenutý krížovou hrebienkovou klenbou, dosadajúcou na pilastre s rímsovou hlavicou. Fasáda presbytéria je členená lizénovým orámovaním, v nárožiach pilastrami. Loď má v exteriéri piliere s pultovou kamennou strieškou. Veža je krytá kupolovitou pretiahnutou strechou. [1]
 

Bočný oltár sv. Kríža je neskorobarokový z čias prestavby kostola, jednoetážová stĺpová architektúra s nadstavcom, uprostred krucifix. V nadstavci obraz sv. Alojza z Gonzagu. Zvon vo veži je z roku 1896. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľký Lapáš - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Štefan Pilka 4/2015Veľký Lapáš - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie foto © Štefan Pilka 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 173.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 173.
Bibliografia
www.velkylapas.sk
GPS
48.292536, 18.184193
48°17'33.1"N 18°11'03.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk