Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Lom - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1842. Ide o pozdĺžny sieňový priestor so segmentovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Fasády sú hladké, členené iba podstrešnou rímsou. [1] Veža je krytá cibuľovitou strechou.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 394.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 394.
Bibliografia
www.velkylom.sk
GPS
48.339293, 19.371031
48°20'21.4"N 19°22'15.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk